Theory of change

Initiatief vanuit de samenleving is hard nodig om antwoorden te vinden op de belangrijke maatschappelijke vragen van deze tijd. Duurzaamheid is niet een vast omschreven doel waar stap voor stap naar kan worden toegewerkt. Het is het resultaat van een veelomvattend en diepgaand cultureel leerproces waarin de mens zijn plaats in deze wereld opnieuw leert in te nemen. 

Een aanpak die de opbouw van lokale veerkracht - sociaal, cultureel, economisch en ecologisch - centraal stelt is een onmisbaar onderdeel van de transitie naar een duurzame samenleving. Het zijn de bewoners zelf die voor de lange termijn gezondheid en het welzijn van dorpen, steden, buurten en wijken verantwoording nemen. Die vanuit een gezamenlijke bewogenheid leren te handelen en zo de relatie met elkaar en met de natuurlijke omgeving herstellen.

Solidariteit Noord-Zuid

Mondiale solidariteit en grassroots actie voor lokale duurzaamheid gaan hand in hand. De technieken en methoden om alle mensen de kans op een goed leven te bieden binnen de ecologische grenzen van de aarde zijn voorhanden. De middelen om deze kennis te verspreiden zijn er ook. Daar zetten we ons voor in. De stichting opereert op grond van een holistische wereldopvatting (systeemdenken) waarin alle aspecten van de individuele en collectieve ervaring alleen in hun samenhang volledige betekenis krijgen.