Privacyverklaring

Stichting Art of Transition hecht belang aan uw recht op privacy en aan het vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u op de hoogte te brengen van onze manier van omgang met informatie voor onze website op www.artoftransition.org.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de praktijken van entiteiten die Stichting Art of Transition niet bezit of controleert, of op personen die niet onder toezicht staan van Stichting Art of Transition. We hopen dat deze Privacyverklaring u zal helpen begrijpen hoe wij de informatie die op onze website wordt verstrekt verzamelen, gebruiken en beveiligen en hoe u ervoor kunt kiezen om bepaalde soorten gebruik van deze informatie al dan niet toe te staan.

Door ons verzamelde informatie over u

Door uzelf verstrekte informatie aan Stichting Art of Transition

We ontvangen en slaan informatie op wanneer u ons een online formulier via de website stuurt of per e-mail of telefoon met ons communiceert. Deze informatie kan onder andere uw naam, adres, telefoon en e-mailadres bevatten en wordt in deze privacyverklaring aangeduid als "Bezoekersinformatie". Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden en wordt niet gedeeld met derden.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij de domeinnaam waarvan u onze website bezoekt, het IP-adres van uw computer (een uniek IP-adres dat een computer identificeert op het internet), het type internetbrowser dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van toegang, de pagina's die u tijdens het bezoek bekijkt, de formulieren die u op de website indient en de zoektermen die u gebruikte om de website te vinden, verzamelen en opslaan. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden en wordt niet gedeeld met niet-gelieerde derden, met uitzondering van onze leveranciers die diensten aan ons leveren.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer of in uw webbrowsergeheugen worden opgeslagen om een systeem (of website) in staat te stellen u te identificeren met het oog op het aanpassen van de functies van een website, het automatiseren van gegevensinvoerfuncties, het verbeteren van de functionaliteit van een website of het regelen van toegang tot bepaalde functies.

Met de meest gangbare webbrowsers kunt u uw cookie-instellingen aanpassen om deze volledig te blokkeren, u te waarschuwen telkens wanneer ze worden verzonden of het gebruik ervan toestaan voor enkel die websites die u zelf goedkeurt. U kunt ook cookies verwijderen die momenteel op de harde schijf van uw computer zijn opgeslagen. Zoek hiertoe de instellingen voor cookiebeheer in uw webbrowser (meestal onder Tools, Opties / Internetopties, tabblad Privacy / Beveiliging) en voer vervolgens de gewenste selecties uit.

Hoe worden cookies gebruikt door Stichting Art of Transition?

Cookies kunnen door ons worden gebruikt om ons in staat te stellen de website aan te passen aan de voorkeuren van een bezoeker en om de functionaliteit ervan te verbeteren.

Welke cookies worden gebruikt door Stichting Art of Transition?

Stichting Art of Transition maakt gebruik van de diensten van Google Analytics die een cookie op de computer van de bezoeker plaatsen om de bewegingen en een aantal specifieke acties op de website bij te houden. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar en wordt alleen aan ons gerapporteerd in niet-identificeerbare, geaggregeerde vorm.

Hoe kan ik me afmelden voor bepaalde cookies?

De onderstaande informatie is bedoeld om te helpen bij het afmelden voor veel soorten cookies, mocht u dat willen.

  • U kunt zich afmelden voor het gebruik van bepaalde cookies van Google op Google's eigen afmeldingspagina voor advertenties op www.google.com/privacy/ads/.
  • U kunt er ook voor kiezen u af te melden voor bepaalde cookies van verschillende verkopers (waaronder Google) door de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

Intern gebruik

Het bewaren, analyseren en samenvoegen van bezoekersinformatie dient uitsluitend voor administratieve doeleinden, gegevensverwerking, klantenservice, webontwerp en archiveringsdoeleinden en om met u te communiceren zoals toegestaan onder deze privacyverklaring. Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring of indien toegestaan door u, zullen we geen bezoekersinformatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, verkopen, verhuren, verhandelen of anderszins bekendmaken aan iedereen buiten Stichting Art of Transition en contractanten die ons diensten verlenen (en alleen voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor onze contractanten om die diensten te verlenen).

Geaggregeerde informatie

Stichting Art of Transition kan geaggregeerde, anonieme statistische informatie over bezoekers van de website delen met contractanten die ons diensten verlenen.

Verspreiden van gebruikersinformatie

U hebt recht op vertrouwelijkheid en wij zullen aan niemand anders dan onze werknemers en bestuursleden en aan contractanten die diensten aan ons verlenen (alleen voor zover noodzakelijk voor onze contractanten om die diensten te verlenen) de verstrekte bezoekersinformatie openbaar maken behalve in de volgende omstandigheden: (a) wanneer u ermee instemt dat we dergelijke informatie mogen verspreiden (b) wanneer we wettelijk daartoe verplicht zijn.

Als u de communicatie met Stichting Art of Transition wilt stopzetten, inclusief e-mail, telefoon en andere directe communicatie raadpleegt u het gedeelte 'Directe communicatie beëindigen' verderop in de tekst.

Andere privacykwesties

Links naar andere websites

Deze Website kan links bevatten naar websites van derden die niet worden beheerd door Stichting Art of Transition ("Gelinkte websites"). Houd er rekening mee dat we koppelingen naar gelinkte websites aanbieden als een service aan onze bezoekers en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het privacybeleid of de procedures voor het verzamelen van informatie van enige andere website. Houd er rekening mee dat het privacybeleid en overig beleid van de gelinkte websites kunnen verschillen van die van Stichting Art of Transition. Als u besluit om dergelijke gelinkte websites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. We moedigen u aan om de privacypraktijk en alle algemene voorwaarden te bekijken en te begrijpen voordat u hen van informatie voorziet. Art of Transition is niet verantwoordelijk voor dergelijke bepalingen en wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke bepalingen en de gelinkte websites.

Veiligheid

We gebruiken commercieel gepaste technische veiligheidsmaatregelen om bezoekersinformatie op te slaan en te onderhouden om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging door onbevoegde partijen. Houd er echter rekening mee dat de website geen SSL- of Secure Sockets Layer-technologie gebruikt

Geen aansprakelijkheid voor handelingen van derden

Stichting Art of Transition zal redelijke inspanningen doen om de vertrouwelijkheid van bezoekersinformatie te waarborgen. Stichting Art of Transition is niet aansprakelijk voor openbaarmaking van bezoekersinformatie die het gevolg zijn van fouten in de verzending of van ongeoorloofde handelingen van derden, inclusief onderschepping van e-mail die door de bezoeker via internet naar Stichting Art of Transition is verzonden.

Directe communicatie met stichting Art of Transition beëindigen

U hebt het recht om op elk moment de rechtstreekse communicatie (inclusief telefoongesprekken, e-mails en andere directe communicatie) van Stichting Art of Transition te beëindigen.

U kunt ervoor kiezen om geen ongevraagde e-mails van ons te ontvangen door ons een e-mail te sturen met opt-out in de onderwerpregel. U kunt ons ook bellen om de beëindiging van directe communicatie van ons te vragen.

Veranderingen en gebruikersvoorwaarden

U begrijpt en erkent dat wij deze privacyverklaring op elk moment geheel of gedeeltelijk kunnen wijzigen door wijzigingen op deze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze website regelmatig te controleren op dergelijke wijzigingen. Uw blijvende gebruik van deze website en alle inhoud, programma's, informatie, diensten of materialen die via de website worden aangeboden zullen in alle opzichten onderworpen zijn aan de privacyverklaring die van kracht is op het moment van dergelijk gebruik. Door gebruik te maken van deze website en de diensten en -programma's, inhoud, informatie en materialen van Stichting Art of Transition, stemt u in met de procedures voor het verzamelen en gebruiken van informatie die worden beschreven in deze privacyverklaring zoals periodiek gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze privacyverklaring wordt u verzocht de website onmiddellijk te verlaten.

Neem contact op

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring en onze manier van werken met betrekking tot het verzamelen van informatie of anderszins, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bereiken door ons te e-mailen of te bellen.