Social lab

Een social lab richt zich op de diepere oorzaken van een maatschappelijk probleem. Lab staat voor laboratorium. Op dezelfde wijze waarop we fysieke laboratoria hebben opgezet en ingericht voor het oplossen van wetenschappelijke en technische problemen, zijn social labs bedoeld voor het doen van sociale en culturele ontdekkingen.

Het sociale weefsel van steden en dorpen in Nederland staat onder druk. In een social lab werken alle spelers in een systeem samen bij het vinden van oplossingen voor een sociaal probleem. De resulaten van social labs sluiten aan bij de wens van velen om op meer op systeemniveau aan oplossingen te werken.

Social labs kunnen op verschillende schaalniveau's worden georganiseerd. In de kern gaat het om een groep betrokkenen die zich verzamelen rondom een specifieke kwestie en door middel van kortlopende experimenten nieuwe vruchtbare oplossingsrichtingen proberen te vinden. Geslaagde experimenten vormen de basis van nieuw beleid, andere manieren van samenwerken of vervolgexperimenten.

Stichting Art of Transition wil social labs verder ontwikkelen als een effectieve methode om maatschappelijke verandering op systeemniveau tot stand te brengen en de interactie tussen bewoners en professionele partijen te verbeteren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.