Historie

Overzicht van afgesloten activiteiten

Capacity Building for Community Educators

In het kader van dit 1-jarige programma heeft een aantal startende trainers actief op het terrein van integrale duurzaamheid de gelegenheid gehad, stappen te zetten in hun professionele ontwikkeling. Onder meer door het volgen van een korte stage, het meedoen aan interne trainingsdagen en het mee helpen opzetten en presenteren van een aantal publieke bijeenkomsten.

Via het Europese Erasmus+ subsidiefonds werd een aantal leermobiliteiten beschikbaar gesteld. De deelnemers aan het Leerprogramma hebben in een 4-tal bijeenkomsten onderling kennis uitgewisseld en nieuwe vaardigheden geoefend met elkaar. De resultaten van het project bestonden uit een aantal publieke evenementen die in het voorjaar en zomer van 2015 hebben plaatsgevonden en waarin de opgedane kennis door de deelnemers in de praktijk is gebracht.

De inhoud van dit project sluit aan bij de doelstelling van de organisatie om de waardevolle kennis die in de loop van de tijd is opgedaan binnen ecologische woon- en werkprojecten (en gelijksoortige initiatieven) beter beschikbaar te maken voor een samenleving in transitie. Er bestaat een toenemende behoefte aan gemotiveerde en goed uitgeruste trainers die burgerinitiatieven kunnen begeleiden. De trainers die wij hebben ondersteund met het Leerprogramma zijn personen die in staat zijn anderen te bewegen om in actie te komen voor een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige wereld met als vertrekpunt de eigen leefomgeving.

Landelijke studiedag

Op woensdag 27 mei 2015 vond de eerste landelijke studiedag ecodorpeneducatie plaats in Deventer. Deze dag was bedoeld om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen ten aanzien van het thema educatie in ecodorpen.

Het begrip educatie wordt vaak in verband gebracht met een ecodorp. Hetzelfde geldt voor het groeiend aantal transitie-initiatieven en permacultuurprojecten in Nederland. Initiatiefnemers van een ecodorp - en andere transitie-initiatieven werken aan fundamentele veranderingen op systeemniveau om het hoofd te bieden aan complexe maatschappelijke uitdagingen. Zij geloven dat die veranderingen mogelijk zijn en handelen ernaar. Door anderen te inspireren en te equiperen met de juiste vaardigheden, kan de slagkracht van zulke initiatieven worden versterkt. Zo kan de beweging voor lokale duurzaamheid groeien.

Educatie neemt een belangrijke plaats binnen ecodorpen en de vraag is hoe deze verder vorm kan krijgen in relatie tot bestaande structuren. Met die vragen zijn we aan de slag gegaan. We hebben onderzoek gedaan naar de eigen identiteit en ons de vraag gesteld hoe het netwerk van trainers voor lokale duurzaamheid in Nederland te versterken.