Stichting ART OF TRANSITION

Stichting Art of Transition handelt met als belangrijkste doel individuen en groepen te helpen die lokale initiatieven ontplooien rondom de thema’s klimaatverandering en duurzaamheid.

Met de volgende activiteiten zetten wij ons in om de grassroots te versterken:

  • voorlichting en informatie over de sociale en culturele aspecten van duurzaamheid 
  • ondersteuning van praktische en organisatorische aard aan (informele) groepen en andere partijen actief op het terrein van lokale actie voor duurzaamheid
  • ontwikkelen en aanbieden van transformatieve educatieve programma’s voor lokale change makers
  • nieuwe initiatieven zoals het realiseren van basisfinanciering voor initiatiefgroepen en het opzetten van een netwerk van gespecialiseerde trainers
  • samenwerking met organisaties in Nederland en daarbuiten die onze doelen een warm hart toedragen
  • stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek en het betrekken van kunstenaars bij de transitie naar een integraal duurzame samenleving

Uw hulp is bijzonder welkom. We zijn verheugd over een financiële donatie of een andere vorm van ondersteuning van onze activiteiten.

logo.jpg